ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

           นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นิติกรผู้ปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน รับฟังการบรรยายผู้ปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีผู้ประกัน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
ตจ20/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.3
ตจ21/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.3
ตจ22/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.3
ตจ23/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.3
อ55/60
พบสมทบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.