ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

             เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน และเทคนิค วิธีการในการตรวจสอบการทุจริตสำหรับผู้บริหาร” โดย นางสาวศันสนีย์  แซ่ภู่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผ่านระบบ Streaming ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
มต8/61
ครบผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 10:00
อ34/61
พบสมทบ
เวลา 09:00