ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

      เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนิรุจ ใจเที่ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายสุริยา คชเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ศาลเยาวชนสัญจร ประจำปี ๒๕๖๒”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้ทางกฎหมาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
พ54/61
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ55/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:00
พ56/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
พ57/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:00
พ58/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10:00