ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

27

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางมณี  ขอจ่วนเตี๋ยว ภริยาของนายขวัญชัย  ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ในการนี้ นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวนภณัฐ  อุ่นสกุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้างศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)