ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

                 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุริยา  คชเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) โดยมีนายพรเทพ  ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) จากนั้น ประธานประกอบพิธีบวงสรวง และสักการะพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ณ อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
อ่านข่าว