ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๐ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการ โดยมีนางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธาน ในพิธี ณ โรงยิมเนเซียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สนามกีฬาจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อ่านข่าว