ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายปฐม  บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง นายสุมิตร์  ทองกล่อม ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ดังนี้ เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุมิตร์  ทองกล่อม ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ต่อมาเวลา ๑๗.๓๐ นายปฐม  บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


เอกสารแนบ