ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับศาลจังหวัดระนอง และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับศาลจังหวัดระนอง และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระรูปฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นผู้พัฒนากิจการด้านนิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมวันรพี โดยร่วมกับศาลจังหวัดระนอง และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดแสดงนิทรรศการวันรพี จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ดำเนินการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 255๙ ระดับมัธยมศึกษา รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง มีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนปากจั่นวิทยา โรงเรียนกระบุรีวิทยา โรงเรียนกะเปอร์วิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ วิทยาลัยเทคนิคระนอง และโรงเรียนสตรีระนอง ซึ่งผลการแข่งขันฯ มีดังนี้ ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมของโรงเรียนสตรีระนอง ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ทีมของโรงเรียนกระบุรีวิทยา และทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ มีสิทธิ์แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป