ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยรัตน์  ชุมพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะบูชาของชาวระนอง ณ บริเวณศาลหลักเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง