ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ไปยังแท่นประดิษฐาน ณ บริเวณศิลาสลักพระปรมาภิไธย ย่อ จ.ป.ร. ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง