ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเกษียณอายุราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่นายสุริยันต์  กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และร่วมแสดงความยินดีกับนายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ที่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ที่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง