ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยรัตน์  ชุมพล ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับนายยงยุทธ  แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ พร้อมด้วย 
นายพีระเดช  ไตรรัตน์ธนวงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ นางสาวปรานี  เสฐจินตนิน รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ นายธนกร  ทองสุก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง