ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายปฐม  บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และโรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง