ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับศาลจังหวัดระนอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับศาลจังหวัดระนอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับนายเชาวน์  ถวัลย์ธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และศาลจังหวัดระนอง เข้าร่วม ณ ห้องโถงกลาง ศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง