ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุมิตร์  ทองกล่อม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง