ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับศาลจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับศาลจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปฐม  บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับนายเชาวน์  ถวัลย์ธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และศาลจังหวัดระนอง และประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง