ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับศาลจังหวัดระนอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับศาลจังหวัดระนอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับนายเชาวน์  ถวัลย์ธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองและศาลจังหวัดระนองเข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง