ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง