ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดโครงการ การพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดโครงการ การพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยรัตน์  ชุมพล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาตนเองและ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยการนำหลักการทำงานเป็นทีมมาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา