ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดระนอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน  เฉลิมราชกุมารี  จังหวัดระนอง
                    เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุมิตร์  ทองกล่อม ผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง