ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุมิตร์  ทองกล่อม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และจัดกิจกรรมให้ความรู้ และบริการอาหารว่าง โดยคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน