ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุมิตร์  ทองกล่อม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) โดยมีนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อแสดงความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง