ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับวัดตโปทาราม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ณ วัดตโปทาราม โดยมีนางสาวจริยา  ปาละวงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมบรรพชาสามเณร จำนวน ๙ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมถวายความจงรักภักดีความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก และเพื่อให้เกิดบุญญานุภาพ น้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย ซึ่งการเข้าปฏิบัติธรรมนั้นจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และดีงามเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป