ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดโครงการบวชธรรมจารี เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดโครงการบวชธรรมจารี เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบวชธรรมจารีเพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองและศาลจังหวัดระนอง ตลอดจนบุคลากรของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดระนอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบวช ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดตโปทาราม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง