ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดระนองเข้าเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดระนองเข้าเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภักดี  แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง นางสาวทรงศิริ  มุกสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง และนางเพ็ญพร วงศาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมนายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และนางสาวนภณัฐ  อุ่นสกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่