ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง