ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปฐม  บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่งมีเด็กและเยาวชน บิดา มารดาและผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ ครอบครัว ณ ห้องจันทร์กระพ้อ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง