ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดอบรม โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดอบรม โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดอย่างถูกต้อง ณ เขาหลัก เบย์ ฟรอนท์ รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา