ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และการประุชุมมอบนโยบาย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และการประุชุมมอบนโยบาย
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายปฐม  บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ได้ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายไพโรจน์  อุชชิน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และนายสุมิตร์  ทองกล่อม       ผู้พิพากษา ประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมเรื่องนโยบายการบริหาร โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวผู้อำนวยการ และหัวหน้างานเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง