ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เยาวชนและครอบครัว ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เยาวชนและครอบครัว ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เยาวชนและครอบครัว "ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน" โดยมีนางภัทรพร  วงษ์เมตตา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เพื่อนำเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง จำนวน ๔๐ คน เข้าสู่กระบวนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อย่างครอบคลุมและทั่วถึง และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร