ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเมืองระนองเป็นหัวเมืองอิสระขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และรำลึกถึงพระคุณของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง