ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดประชุมกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดประชุมกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง