ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศาโรจน์  มะลิเถา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๗ ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค ๘ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย  ทองสมอินทร์  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง ช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าเยี่ยมนายไพโรจน์  อุชชิน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง     นายปฐม  บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง นายสุมิตร์  ทองกล่อม ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และนางสุวรรณา  ขาวหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่