ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระรูปฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ โดยมีนางสาวพรทิพย์  ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วม ณ อาคารศาลจังหวัดระนอง ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ดำเนินการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษา รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง ร่วมกับศาลจังหวัดระนอง และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการวันรพี และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน จากสถานศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนปากจั่นวิทยา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนกระบุรีวิทยา โรงเรียนกะเปอร์วิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร และโรงเรียนสตรีระนอง ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนกระบุรีวิทยา ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ และทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมโรงเรียนสตรีระนอง ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป