ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และปลูกดอกดาวเรืองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายทวีศักดิ์  นคนันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงพยาบาลระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกันจัดกิจกรรมศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ณ เรือนจำชั่วคราวจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ