ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน และบรรยายพิเศษ เรื่องเป็นผู้พิพากษาเริ่มจากอะไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่กระทำความผิดด้วยความไม่รู้กฎหมาย มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วม จำนวน 216 คน โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกประสพสุข พรมมานอก รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง และคณะ เป็นวิทยากรในหัวข้อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ นายอัฏฐวัฒน์  ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนายอธิวัฒน์  รักชู นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรในหัวข้อ กฎหมายเยาวชนและการติดต่อราชการศาล ในโอกาสนี้ นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่นายปรัชญา  มีพรหมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 เป็นการแสดงความชื่นชมในความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ