ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีเปิดและรับฟังการเสวนาในงานอุ่นใจใกล้ชิดมิตรเพื่อนบ้าน สืบสานแรงงานอาเซียน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีเปิดและรับฟังการเสวนาในงานอุ่นใจใกล้ชิดมิตรเพื่อนบ้าน สืบสานแรงงานอาเซียน
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายขนบ  พูลผล ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการเสวนาในงาน อุ่นใจใกล้ชิดมิตรเพื่อนบ้าน สืบสานแรงงานอาเซียน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง