ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลอง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายปฐม  บุญหนุน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง