ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว โดยมีผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันครอบครัว ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง