ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสุชน  ภู่ไชยเจริญ ผู้ประนีประนอม และนายอัฏฐวัฒน์  ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากรในหัวข้อการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว ในโอกาสนี้ นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่นางสาวพรรัตน์  เอกพันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เป็นการแสดงความชื่นชมในความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ ห้องเพชรพิชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง