ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับศาลจังหวัดระนอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับศาลจังหวัดระนอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับศาลจังหวัดระนอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ