ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยระบบ Web Conference

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยระบบ Web Conference
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายการบริหารของ นายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยระบบ Web Conference ผ่านเครือข่ายภายในศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ