ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายอัฏฐวัฒน์  ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ