ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และศาลจังหวัดระนอง ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย พระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และศาลจังหวัดระนอง ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย พระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และศาลจังหวัดระนอง ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวพรทิพย์  ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และศาลจังหวัดระนอง เข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ