ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายเลอศักดิ์  ณ ระนอง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง 


เอกสารแนบ