ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เรื่อง นโยบายประธานศาลฎีกา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เรื่อง นโยบายประธานศาลฎีกา
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยนายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ให้แนวทางการดำเนินงานแก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ