ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่ข้าราชการ ตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่ข้าราชการ ตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่ นางสุวดี  มีกุล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ที่บ้านพักในจังหวัดระนอง เนื่องจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทั้งนี้ ตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ