ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพภริยาผู้พิพากษาสมทบ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพภริยาผู้พิพากษาสมทบ
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นางมณี  ขอจ่วนเตี๋ยว ภริยาของนายขวัญชัย  ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ในการนี้ นายทวีศักดิ์  นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้างศาลยุติธรรมเข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ