ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายกล้าแผ่นดินระนองเฉลิมพระเกียรติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายกล้าแผ่นดินระนองเฉลิมพระเกียรติ
               เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายกล้าแผ่นดินระนองเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมกับกลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดินจังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ