ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง
             เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยา  คชเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗๖ คน โดยมีนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอันดามัน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง