ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง รับฟังการบรรยาย “ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน และเทคนิค วิธีการในการตรวจสอบการทุจริตสำหรับผู้บริหาร” ผ่านระบบ Streaming

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง รับฟังการบรรยาย “ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน และเทคนิค วิธีการในการตรวจสอบการทุจริตสำหรับผู้บริหาร” ผ่านระบบ Streaming
             เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน และเทคนิค วิธีการในการตรวจสอบการทุจริตสำหรับผู้บริหาร” โดย นางสาวศันสนีย์  แซ่ภู่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผ่านระบบ Streaming ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ