ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง รับฟังการบรรยาย “Trust & Leadership” ผ่านระบบ Streaming

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง รับฟังการบรรยาย  “Trust & Leadership” ผ่านระบบ Streaming
                เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเชิดชาย  ชัยทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “Trust & Leadership” โดย ดร. ศรีกัญญา  ยาทิพย์ รองเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผ่านระบบ Streaming ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ