ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมประชุมประสานข้อราชการ ผ่านการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมประชุมประสานข้อราชการ ผ่านการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
                เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเชิดชาย  ชัยทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมประสานข้อราชการ โดยนายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผ่านการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ