ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ  เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
              เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนิรุจ  ใจเที่ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ